Spremni list o dokumentu/delu za vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS
primarni vir (članek oziroma prispevek, zbornik, knjiga ...)
dokazila (vabilo, recenzija ...)